Hos Aunetto får du 3 års garanti på alle nye reservedele.

Vi har ingen problemer med at give dig hele 3 års garanti på vores reservedele, fordi vi kun bruger reservedele fra anerkendte reservedeles leverandør. Dermed er vores reservedele også alle godkendt af bilfabrikkerne og din bil bevarer derved fabriksgarantien også. Vores 3 års garanti tilbud er forbeholdt private kunder med normalt kørselsbehov.

Vores garantibestemmelser:

Omfattet af garantien
Der ydes en garanti på 3 år, på nye reservedele.
Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet.
Aunetto er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl.
Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.
Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 24 måneders reklamationsret på nyisatte
dele – dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Ej omfattet af garantien
Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer.
Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlbetjening,
fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld
vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder
hærværk.

Garantiperiode
Garantien gælder i 3 år fra Aunettos fakturadato og max 100.000km.

Betingelser
En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller
lignende dokumentationsmateriale, samt at service er foretaget hos Aunetto. F.eks. skal
serviceintervaller, herunder olieskift, være rettidigt overholdt og foretaget hos Aunetto for at opretholde garantidækningen på reservedelene. Kravet om service foretaget hos
Aunetto gælder alle serviceeftersyn fra og med det tidspunkt, hvor den reservedel, som
garantisagen omhandler, er monteret. Såfremt dette ikke er tilfældet, gælder i stedet købelovens almindelige regler. Alle garanti repartioner skal fortages hos Aunetto.

Dokumentation
Sammen med anmeldelse af garantisagen SKAL samtlige fakturaer i sagen medbringes. (Oftest kan Aunetto hjælp dig med at frembringe dem)
Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.

Ikrafttræden
Garantibestemmelserne gælder for alle køb af nye reservedele foretaget hos Aunetto efter 1.
Januar 2020 og træder i stedet for lignende, generelle bestemmelser, der måtte ligge forud for
disse.

3års garanti på reservedele hos Aunetto

Aunetto A/S - Citroen og Peugeot Specialist Herning