AIRCONDITION SERVICE

SERVICE AF AIRCONDITION/KLIMAANLÆG

De fleste nye biler leveres i dag med enten aircondition eller klimaanlæg. Betegnelsen dækker over det samme – nemlig et køleanlæg til bilen.

Anlægget fungerer populært sagt som et køleskab og kan derved nedkøle luften inden den bliver sendt ind i kabinen. Anlægget kan være halvautomatisk eller fuldautomatisk. På et fuldautomatisk anlæg angiver du den ønskede temperatur – hvorefter anlægget styrer blæsernes hastighed. På det halvautomatiske anlæg kan du tilslutte køling hvorefter luften køles et antal grader inden indblæsning.

Fælles for disse anlæg er, at de ikke passer sig selv. I modsætning til hvad mange tror, så er service af disse anlæg ikke en del af de ordinære serviceeftersyn.

I løbet af et år kan op til en tiendedel af anlæggets kølevæske sive ud gennem samlinger og pakninger og køleeffekten begynder således at aftage. Det opdager du måske ikke på turen til Fyn – men når du holder i køen på motorvejen i Frankrig og anlægget siger stop, så opdager du det.